Categories
Tin tức Uncategorized @vi

S-data là gì? Tổng quan về S-data

S-Data vận dụng công nghệ, mô hình kinh doanh & kinh tế , chính sách sinh thái và cấu trúc quản trị độc quyền để định nghĩa lại ngành lưu trữ trên blockchain, giúp phá bỏ ràng buộc thay đổi cục diện mới cho lưu trữ blockchain, có tác dụng quyết định đến sự phát triển hệ thống lưu trữ blockchain.

Về mặt công nghệ, S-Data sở hữu bằng sáng chế công nghệ độc quyền “khử trùng lặp sau khi mã hóa”, năng lực bảo mật dữ liệu và lưu trữ chuyên nghiệp đảm bảo chủ quyền dữ liệu người dùng không bị xâm hại, dữ liệu vĩnh viễn không bị mất đi, đồng thời đáp ứng nhu cầu bảo mật lưu trữ dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp và năng lực khử trùng lặp dữ liệu mở rộng gấp 5-10 lần không gian lưu trữ dữ liệu; lĩnh vực ứng dụng lưu trữ blockchain tăng gấp nhiều lần, có ưu thế áp đảo lưu trữ tập trung của thị trường trăm tỷ đô la Mỹ hiện có (độ tin cậy tăng hàng chục nghìn lần, chi phí giảm nhiều lần, thêm nhiều tính năng chống thảm họa và kháng DDoS), từ đó thay đổi cục diện của lưu trữ blockchain

Trên mô hình kinh tế, S-Data vận dụng mô hình đóng góp tài nguyên đào, mô hình token 2 tầng bằng tài sản đảm bảo bao gồm token tài nguyên và tổng số tiền điện tử cố định. Thông qua thiết kế tài tình đảm bảo người dùng mua không gian lưu trữ với chi phí thấp ổn định, giá trị của đồng tiền điện tử sẽ gia tăng lâu dài; trên cấu trúc quản trị, S-Data lần đầu tiên ra mắt cấu trúc quản trị phi tập trung hoàn chỉnh, giải quyết triệt để vấn đề khi tập trung “ai đặt quy tắc”, “cách thực thi quy tắc”, “ai quản lý trường hợp không hoạt động hoặc xuất hiện bất kỳ cá nhân làm việc xấu”.

Mô hình khuyến khích độc quyền của S-Data giúp người sở hữu tài nguyên lưu trữ sau khi đóng góp không gian ổ đĩa cứng cho S-Data, đồng thời có thể nhận thêm nhiều không gian lưu trữ và phần thưởng tiền điện tử, mô hình này không cần bất kỳ chi phí, và được duy trì lâu dài;

Về mô hình kinh doanh, S-Data có năng lực chuyên nghiệp kết nối với người dùng là doanh nghiệp lớn mạnh, bao gồm năng lực kết nối liền mạch với ứng dụng lưu trữ tập trung về mặt công nghệ, nắm rõ nhu cầu thị trường và “điểm đau” của người dùng, cùng người dùng doanh nghiệp mở ra mô hình tiêu thụ và điều động tài nguyên ngành lưu trữ doanh nghiệp gia nhập trị trường, để hình thành mô hình kinh doanh khép kín, có thể trực tiếp chuyển đổi liền mạch thị trường lưu trữ tập trung hiện tại, thực hiện ưu thế lớn mạnh của lưu trữ trên blockchain. 

Về phát triển sinh thái, S-Data có thể trực tiếp chuyển đổi hàng triệu kiểu ứng dụng IT, mặt khác cung cấp nền tảng mở công khai năng lực cốt lõi của mình, đồng thời giúp hệ thống lưu trữ blockchain có thể chia sẻ lợi nhuận khử trùng lặp trên nền tảng mở, hệ thống lưu trữ blockchain bên thứ 3 có thể nhận được năng lực công nghệ then chốt khi tham gia sinh thái S-Data, lập tức thực hiện được thu nhập gấp bội. Hiện tại đã nhận được hỗ trợ của lực lượng quan trọng sinh thái IPFS.